Contacte

En cas d’alguna indicència durant el procés d’inscripció, poden dirigir-se a: trobadadepercussio@gmail.com